Ajankohtaista

UUSI TYRISTORIYKSIKKÖ
EPack - uusi kompakti konfiguroitava tyristoriyksikkö
Lue lisää...


UUSI TUOTE: Nanodac recorder/controller
Pieni ja tehokas!       
Lue lisää...


Yhteystiedot
an image
Elcotherma Finland Oy Ab

www.elcotherma.fi
Email: info@elcotherma.fi

Puh: +358 (0)2 250 6030
GSM: +358 (0)50 523 3855

Tehonsäätöä joka lähtöön - tarkkaa täsmäohjausta 


                          

Tyristoriyksikkö - sähkökuormien (vastuselementtien) tehon ohjaukseen ja säätöön.   

 • Vakiovastuselementit
 • Vastuselementit joiden resistanssi muuttuu (lämpötila, ikääntyminen, jne.) 
 • Induktiiviset kuormat
 • Muuntajakuormat (muuntajan kautta kytketetyt elementit) 
 • Yksivaihekuormat
 • Kolmivaihekuormat 630 A:iin asti (EPower)
 • Sovelluskohtaisilla laitteilla lisävarusteineen päästään 4000 A:iin asti
  (ilmajäähdytteiset: 800 - 2000 A, vesijäähdytteiset: 2000 - 4000 A) 
 • Energiasäästöä uuden täysin konfiguroitavan EPowerTM tyristoriyksikkömme
  Predictive Load Management- toimintoa hyödyntämällä 

Tyristoriyksikkö (teho-ohjain) mahdollistaa sähkötehon ohjausta siten että vastuskuormalle syötetty teho aina vastaa prosessin tarvitsemaa tehoa. Tyristoriyksikkö pystyy syöttämään tehoa eripituisina jaksoina - jopa puolen (syöttävän verkon) jakson tarkkuudella.

Vaihekulmasäätö on vaihtoehtona induktiivisten tai muuntajakuormien kohdalla missä tarvitaan virtarajoitusta.

Mitkä ovat tyristoriyksikön hyödyt?

 • Syötetyn tehon tarkan ja täsmällisen ohjauksen ansiosta käsitellyn tuotteen laatu paranee.
 • Tyristoriyksikön korkean kytkentänopeuden ansiosta vastuselementtien termomekaaninen kuluminen vähenee huomattavasti
 • Vähemmän tuotantokatkoksia
 • Alhaisempia huoltokustannuksia
 • Laitteiston käyttöikä pitenee

Digitaalinen kommunikointi

Kommunikointi-optio mahdollistaa yhteyden "ulkomaailmaan". Digitaalikommunikoinnin ansiosta prosessin käsittely paranee. Asetusarvon lataaminen (lukeminen) kommunikoinnin avulla parantaa tarkkuutta. Kommunikointi mahdollistaa myös vastuskuorman parametriarvojen täydellistä seurantaa.
Monilohko-sovelluksissa ohjauskaapeloinnin tarvee vähenee, kommunikointikaapeli hoitaa yhteyden ylätason järjestelmän keskusyksikköön. 

Kommunikoinnin kautta on myös mahdollista suorittaa prosessiparametrien, energiakulutuksen, vikatilanteiden ja hälytysten loggausta. 

Analogia viestien kalibrointia ei tarvitse suorittaa.